YIT ja Sodankylän kunta ovat allekirjoittaneet sopimukset monitoimitalon suunnittelusta ja rakentamisesta sekä kiinteistön 20 vuoden ylläpidosta elinkaarimallilla. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2020 ja päättyvät elokuussa 2022. Sopimuskokonaisuuden arvo on noin 35 miljoonaa euroa, josta rakentamisen osuus on noin 20 miljoonaa euroa ja ylläpidon noin 15 miljoonaa euroa.

Rakennuksen koko on 8 300 m2, ja se sisältää tilat perusopetuksen noin 650 oppilaalle ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen noin 100 lapselle. Rakennukseen tulee myös liikuntasali, auditorio, koulukirjasto ja nuorisotila sekä muita kulttuuritoimintoja, kuten paikallisten yhdistysten ja opistojen toimintaa iltaisin ja viikonloppuisin.

Suunnittelua ohjaavat tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus sekä rakennuksen terveys ja turvallisuus. Sisäilmaston laatutavoitteiden saavuttamiseksi rakentamisessa noudatetaan korkeinta, P1-puhtausluokkaa ja käytetään M1-luokan rakennusmateriaaleja ja ilmanvaihtotuotteita. Elinkaarimallin mukaisesti YIT vastaa muun muassa rakennuksen siivouksesta ja peruskorjauksista 20 vuoden palvelujakson ajan.

”Tavoitteemme on terve, turvallinen ja moderni oppimisympäristö oppilaille eskarilaisista lukiolaisiin saakka. Yhteistyö koulun eri toimijoiden kesken paranee, kun pääsemme väistötiloista yhteisiin tiloihin, samoin yhteistyö kaikkien kuntalaisten kanssa, jotka itse tai perheensä kautta käyttävät tiloja. Urheilupuisto, liikunta- ja jäähalli muodostavat yhdessä tulevan monitoimitalon kanssa aktiivisen keskittymän. Kunnan kokemus yhteistyöstä YIT:n kanssa on aiemman hankkeen perusteella myönteinen, ja olemme iloisia päästessämme sitä jatkamaan”, sanoo projektipäällikkö Anna de Wit Sodankylän kunnasta.

Lähde: News Cision

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.