Kulosaaren puistotien työmaa on päästöttömyyden koekenttä, sillä työmaan koneet kulkevat uusiutuvalla sähköllä tai dieselillä ja tuottavat selvästi tavallista vähemmän hiilidioksidi- ja lähipäästöjä. Kulosaaren puistotie uudistetaan pyöräkaduksi, jossa pyörät ja autot liikkuvat samalla ajoradalla.

Sähköisten työkoneiden osuus konekannasta on poikkeuksellisen suuri. Työmaalla tullaan käyttämään neljää täysin uusiutuvalla sähköllä toimivaa työkonetta: kolmea pyöräkuormaajaa ja minikaivinkonetta. Niiden käyttämä sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä ja on sekoitus aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa. Pyöräkuormaajat sisältävät kaksi toisistaan eriytettyä sähkömoottoria ja toimivat yhdellä latauksella viitisen tuntia. Sähköisten työkoneiden saatavuus Euroopan markkinoilla on vielä rajoitettua.

Työmaan uusiutuvaa dieseliä käyttävät työkoneet pyörivät suurelta osin kasvi- ja eläinrasvoista vetykäsittelyllä tuotetulla polttoaineella. Tämä HVO-diesel on tullut tutuksi kemianteollisuuden aloitteesta syntyneestä Kinkkutempusta, joka haastaa kotitaloudet kierrättämään joulukinkkujen paistorasvat uusiutuvan dieselin raaka-aineeksi. Kyseisen dieselin hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia pienempi kuin fossiilisella dieselillä.

Päästöttömän työmaan käytäntöjä ja raportointia on kehitetty yhdessä urakoitsijan kanssa. Urakoitsija raportoi tilaajalle kuukausittain käyttämistään koneista ja laitteista sekä niiden sähkön- ja HVO-dieselin kulutuksesta. Lisäksi urakoitsija raportoi koneiden käyttötunnit ja työmaan sähkönkulutuksen.

Hiilineutraali Helsinki 2035

Kulosaaren puistotien työmaa on yksi viidestä ohjelman vähäpäästöisen työmaan pilottikohteesta ja kytkeytyy myös laajaan julkisen sektorin green deal -sopimukseen, jonka ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Helsingin, Espoon, Turun ja Vantaan kaupungit allekirjoittivat 9. syyskuuta 2020. Sopimuksella tavoitellaan työmailla syntyvien päästöjen vähentämistä ja kestävien hankintojen edistämistä. Pilottityömailta saadut opit on tarkoitus levittää kaikille Helsingin uusille katu- ja infratyömaille. Julkinen sektori voi toimia edelläkävijänä sekä luoda kysyntää ja edellytyksiä vähäpäästöisten ratkaisujen markkinoiden kehittymiseksi ja laajenemiseksi.    

Kulosaaren puistotien pyöräkatu on valmis helmikuun lopussa 2021. Työmaan urakoitsija on VM Suomalainen Oy.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.