Suomenlinnan Ison Mustasaaren reittien peruskorjaus käynnistyy 14. syyskuuta alkavalla viikolla. Työt jatkuvat jaksoittain noin kolmen vuoden ajan eli syksyyn 2023. Historiallisesti arvokkaan Piperin puiston kunnostus alkaa viikkoa myöhemmin.

Peruskorjauksen myötä saaren kulkureittien pinnat ja monin paikoin rikkoutuneet reittien reunarakenteet korjataan. Samalla käytettävyys, saavutettavuus ja hulevesien hallinta paranevat. Myös reittien alla kulkeva maanalainen kunnallistekniikka uusitaan.

Reittien varsilla kasvava hyväkuntoinen kasvillisuus säilytetään ja tarvittaessa ennallistetaan. Työmaalla olevat puut säilytetään ja niitä leikkaa vanhojen puiden hoitoon erikoistunut arboristi. Urakan valmistuessa syksyllä 2023 asukkaiden ja vierailijoiden käytössä ovat ilmeeltään tutut reitit, joita on kuitenkin sujuvampi kulkea ja pitää kunnossa.

Ensimmäisen viikon ajan urakoitsija tekee työmaan valmistelevia töitä, kuten pystyttää työmaatauluja ja aitaa varastoaluetta. Varsinainen reittien peruskorjaus käynnistyy 21. syyskuuta alkavalla viikolla 39 Suomenlinnan reiteille ominaisen makadam-pinnoitteen koekorjauksilla. Sen jälkeen alkaa jätevesilinjan kaivu vaaleanpunaisen Rantakasarmin (rakennus nro C1) edustalla.

Piperin puiston kunnostus

Piperin historiallisesti arvokkaan puiston odotettu kunnostus käynnistyy 21. syyskuuta alkavalla viikolla 39 valmistelevilla töillä.

Urakan aikana puiston lampea laajennetaan ja osin ruopataan. Lammen vedenpintaa lasketaan tai se tyhjennetään joksikin aikaa työn kuluessa. Urakkaan kuuluu laiturin, sillan ja pergolan perustusten rakentaminen. Puistoon istutetaan uusia puita, hiekkakäytäviä kunnostetaan ja viheralueista rakennetaan entistä ehompia.  

Sekä puiston että reittien osalta kiinnitetään erityistä huomiota Suomenlinnalle tyypillisten materiaalien käyttöön ja alueen alkuperäisen ilmeen säilyttämiseen myös viheralueilla. Työt tehdään merkittävin osin arkeologisen valvonnan alla. Tavoitteena on Suomenlinnan säilyttäminen ja vaaliminen tuleville sukupolville ainutlaatuisen hienona ympäristönä. Hankeen urakoitsija on Stara.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.