RAKENNUSALALLA käydään kovaa kisaa osaajista, erityisesti korkeakouluista valmistuvista insinööreistä. Vastavalmistuneet valitsevat omiin arvoihinsa sopivan työpaikan, jossa voi kehittyä ja saada siihen tukea. Miten me Bravidalla varmistamme, että nuorilla ammattilaisilla on parhaat mahdolliset edellytykset kasvaa?

Ennen saattoi riittää, että työnantaja tarjosi paikan ja töitä riitti. Nykyään nuoret ammattilaiset vaihtavat työpaikkaa hyvinkin matalalla kynnyksellä, jos työ ei ole merkityksellistä eivätkä työnantajan arvot kohtaa omia.

Tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret ammattilaiset pitävät monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä tärkeimpänä työnantajan valintaan vaikuttavana seikkana (73 % vastaajista). Toiseksi tärkeimpänä pidetään yrityksen kulttuuria ja ilmapiiriä (53 % vastaajista). (lähde: Academic Work: Young Professional Attraction Index 2020 -tutkimus)

Miten me Bravidalla vastaamme näihin odotuksiin? Lue viiden kohdan lista:

1. Meillä riittää mielenkiintoisia työtehtäviä. Bravidan katon alla työskentelee noin 11 700 talotekniikan ammattilaista. He ovat asentajia, projektipäälliköitä, palvelupäälliköitä, laskentainsinöörejä, johtajia, liiketoiminnan kehittäjiä ja talouden osaajia. Pohjoismaiden suurimpana talotekniikkayhtiönä tarjoamme tekijöillemme monipuolisia töitä, joissa voi kehittää omaa ammattitaitoaan.

2. Bravidalla teemme tiimityötä. Tekemistä ei opi vain koulussa, vaan tärkein oppiminen tapahtuu käytännön työssä. Meille on tärkeää auttaa toisiamme avoimessa ja ystävällisessä ilmapiirissä. Haluamme ehkäistä tilanteita, joissa nuori lahjakas ihminen joutuu liian kovaan paikkaan ja poistuu alalta.

3. Huolehdimme työntekijöistämme. Haluamme, että olet turvassa vuorokauden ympäri. Tarjoamme tapaturmavakuutuksen myös vapaa-ajalle työajan vakuutussuojan lisäksi. Kaikki työntekijämme saavat laadukasta työterveyshuollon palvelua ja kattavan työkykyvakuutuksen erikoislääkäripalveluja varten. Työntekijämme saavat myös vuosittaisen liikunta- tai muun virike-edun.

4. Meillä maarajat eivät rajoita sinua. Kansainvälisyys auttaa hahmottamaan toimintamme mittasuhteita. Vaikka työskentelisit 30 hengen konttorissa, tukenasi on monituhatpäinen organisaatio. Jos on intoa ja halua kehittyä, meillä on mahdollista luoda uraa – vaikka kokonaan toisessa maassa.

5. Pääset kehittymään urallasi. Oma trainee-ohjelmamme antaa mahdollisuuden kehittää johtamistaitoja ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Vuoden pituisen koulutusohjelman aikana osallistujat näkevät monia erilaisia tehtäviä koko Bravida-konsernin tasolla.

Lähde: News Cision


Muuta mielenkiintoista luettavaa muualta

Asuntomarkkinoista on tärkeää ottaa huomioon

Asuntomarkkinat ovat myös tärkeä osa asunnon ostamista ja sijoittamista. Asuntomarkkinoiden kehitys voi vaikuttaa asuntojen hintoihin ja vuokratuottoihin. Asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten talouden tilanne, väestön kasvu ja muuttoliike.

Asuntomarkkinoiden kehitystä kannattaa seurata, jos harkitsee asunnon ostamista tai sijoitusasunnon hankkimista. Asuntomarkkinoiden kehitykseen liittyvät uutiset ja tiedot voivat auttaa ennakoimaan tulevaa kehitystä ja tekemään päätöksiä sen perusteella.

Sijoitusasuntoa harkitessa on tärkeää huomioida myös asunnon sijainti ja kunto. Hyvä sijainti ja hyväkuntoinen asunto voivat tukea sijoituksen tuottoa ja arvon kehitystä pitkällä aikavälillä.
Lopuksi voidaan todeta, että asuntolaina, sijoitusasunto ja asuntomarkkinat ovat tärkeitä käsitteitä asunnon ostamisen ja sijoittamisen kannalta. Niiden avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä ja varmistaa sijoituksen kannattavuus ja tuotto.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.