NCC on valittu Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kumppaniksi bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymä Cleantech Gardenin suunnitteluun Espoon Kiviruukkiin. Kyseessä on mittava koulutusta, tutkimusta, yrityksiä ja asumista yhdistävä kokonaisuus, joka tuo Kivenlahden tulevan metroaseman lähistölle runsaasti lisää työpaikkoja ja palveluita.

Keskeinen osa 45 000 neliömetrin laajuista Cleantech Gardenia on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kampus, jonka yhteyteen on suunniteltu tutkimuskäyttöön soveltuvia tiloja, toimitilaa yrityksille ja tutkimukselle sekä mahdollisesti myös asumista. NCC toimii alueen hankekehittäjänä yhdessä Omnian kanssa. 

– Cleantech Garden -hanke tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden luoda uusi yrityskeskittymä, jossa edistetään bio- ja jakamistaloutta sekä liikkumisen palveluiden kehittämistä. NCC:llä on vahvaa kokemusta isojen hankkeiden kehittämisestä sekä koulu- ja oppilaitoshankkeiden toteuttamisesta, joissa vastuullisuus, yhdessä kehittäminen, tilojen joustavuus ja käyttäjäystävällinen digitaalinen infra ovat keskeisiä kulmakiviä, kertoo Investment Manager Jukka Manninen NCC:ltä. 

Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti alueen varauksen jatkamisesta ja laajentamisesta kokouksessaan 5. lokakuuta 2020. Jaoston päätöksen mukaisesti suunnittelussa tarkastellaan nyt määriteltyä aluetta laajempaa kokonaisuutta sekä suurempaa rakennusoikeutta sen selvittämiseksi, voidaanko kaupungin ja myös muiden toimijoiden tarvitsemia tiloja toteuttaa osana yhteistä hankekokonaisuutta siten, että eri tilojen synerginen yhteistoteutus ja/tai yhteiskäyttö ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti edullista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lukion, kulttuurin, liikunnan sekä VTT:n ja muiden Cleantech Garden yritysten ja yhteisöjen toimintoihin tai yhteiskäyttöön potentiaalisesti tulevat tilat.

Omnian tavoitteena on saada uusi kampus käyttöön vuonna 2024, samassa aikataulussa kuin VTT:n lisärakennukset valmistuvat. Kokonaisuudessaan Kiviruukkia päästään kehittämään, kun vireillä oleva osayleiskaava ja sen pohjalta laadittavat asemakaavat on saatu valmiiksi ja hyväksytty.  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.