Pasilassa sijaitsevan tornialueen keskiosasta järjestetyn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaksi esitetään Keskinäistä työeläkevakuutusyhtiö Varmaa. Kilpailun tuomariston esitys voittajaksi käsitellään alkuvuoden aikana Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin päättävissä elimissä.

Havainnekuva Pasilan Keskitornialueen suunnittelukilpailun voittajaehdotuksesta. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy
Havainnekuva Pasilan Keskitornialueen suunnittelukilpailun voittajaehdotuksesta. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki järjestivät syksyllä 2021 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Pasilan tornialueella sijaitsevan Keskitornialueen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kilpailun tavoitteena oli löytää Keskitornialueelle 25 000–50 000 kerrosneliömetriä toimisto- ja liiketiloja sisältävä kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toteuttamiskelpoinen ratkaisu, sekä sille toteuttaja ja uusi omistaja.

”Kilpailu osoitti, että haastavista ajoista huolimatta Pasila kiinnostaa ja että edelleen uskotaan toimitilarakentamiseen hyvällä sijainnilla sekä monipuolisilla ja toimivilla liikenneyhteyksillä. Yritysmyönteisyys on meille tärkeää ja on hienoa, että tämänkin kilpailun kautta näkyy isojen yritysten halu löytää kotipaikkansa Helsingistä. Pasilassa rakentaminen jatkuu vahvana.” Näin kilpailua kommentoi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski.

Kilpailuun osallistui kaksi laadukasta ehdotusta, joista kumpikin täytti kilpailussa asetetut kriteerit ja jätti neuvottelujen jälkeen sitovan tarjouksen kohteesta. Arviointi perustui kilpailuehdotusten kaupunkitilalliseen ja arkkitehtoniseen laatuun, kokonaishintaan sekä suunnitelman toiminnallisuuteen ja toteuttamiskelpoisuuteen. Tuomaristo koostui Senaatti-kiinteistöjen sekä Helsingin kaupungin edustajista ja kilpailusihteerinä toimi Urbanity D&M Oy:n Pekka Saarinen.

”Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu onnistui tiukasta aikataulusta huolimatta hienosti ja saimme mukaan kaksi erittäin laadukasta ja toteutuskelpoista suunnitelmaa. Vaativalle suunnittelualueelle on sovitettu taitavasti monimuotoista rakentamista ympäristöä rikastuttaen ja alueen tulevaa kehitystä tukien”, toteaa Senaatin kiinteistökehityksestä ja myynnistä vastaava johtaja Marko Härkönen.

Kilpailun voitti Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ehdotuksellaan ”Pasilan Keskitornialue”. Voittajan kanssa allekirjoitetaan kiinteistökaupan esisopimus alueen ostamisesta ja kilpailuehdotuksen mukaisen kokonaisuuden toteuttamisesta.

Esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen alueen kaavaa valmistellaan yhteistyössä osapuolten kesken. Tavoitteena on, että kaava lainvoimaistuu vuoteen 2024 mennessä, minkä jälkeen tehdään lopullinen kiinteistökauppa ja alueen rakentaminen voi alkaa. Ehdotuksen kokonaislaajuus on noin 43 000 kerrosneliömetriä ja alustava kauppahinta noin 27,7 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppa edellyttää valtioneuvoston hyväksyntää.

”On erittäin hienoa, että pääsemme toteuttamaan uutta merkittävää toimitilahanketta keskeiselle sijainnille ja hyvien liikenneyhteyksien solmukohtaan Pasilaan. Kilpailuehdotuksessamme panostimme erityisesti hankkeen toteutettavuuteen ottaen huomioon muun muassa tornirakentamisen reunaehdot vaativalle suunnittelualueelle. Lähdemme innolla viemään hanketta eteenpäin kilpailuehdotuksen mukaisesti Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen ja rakennukseen päävuokralaiseksi tulevan Elisan kanssa”, sanoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio.

”Odotamme innolla, että pääsemme suunnittelemaan uusia tilojamme tulevaisuuden työntekoon yhdessä elisalaisten kanssa”, kertoo henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho Elisalta, joka on suunnitteilla olevan rakennuksen päävuokralainen.

Lähde: STT Info
Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.