Kaupunginvaltuusto hyväksyi Laakson sairaala-alueen uuden asemakaavan. Asemakaavaa on muutettu kaupunkilaisten palautteen perusteella. Muun muassa tulevaa päärakennusta on osittain madallettu ja siirretty etäämmälle kadusta, jolloin Urheilukadun asuinkatumainen luonne säilyy. Uudisrakentamisen määrä on samalla hieman vähentynyt.

Hyväksytty asemakaava mahdollistaa, että Laakson sairaalan alueelle voidaan toteuttaa nykyaikaista hoitoa tarjoava HUSin ja Helsingin kaupungin sairaalakampus. Alueelle saa rakentaa sekä uusia rakennuksia että lisätilaa kuntoutuskeskuksen rakennukseen. Vanhat, arvokkaat sairaalarakennukset ja sairaalapuutarha suojellaan.

Laakson sairaala-alueelle on tulossa uusi pääajoyhteys maan alta Auroranportin kautta, sillä sairaala-alueen liikennemäärät lisääntyvät. Vaikka nykyiset ajoliittymät sairaala-alueelle säilyvät, sairaalan tuottaman liikenteen määrän arvioidaan vähenevän Urheilukadulla.

Maanalaisiin tiloihin on suunnitteilla uudet pysäköintitilat enintään 650 autolle sekä saattoliikenne- ja huoltotiloja. Meilahden ja Laakson sairaala-alueiden välille tulee logistiikkatunneli.

Kaavan suunnittelun keskiössä on ollut helppo liikkuminen ja suunnistautuminen laajalla sairaala-alueella sekä mm. viihtyisien potilaspihojen ja sairaalan toiminnan tarpeiden huomioiminen.

Uusi sairaala tuo nykyaikaiset palvelut paremmin saavutettavalle paikalle

HUS ja Helsingin kaupunki ovat suunnitelleet uutta sairaalaa ja sairaalahanketta samanaikaisesti asemakaavan valmistelun kanssa. Sairaalan uusi päärakennus tulee Urheilukadun varteen. Sen paikalta puretaan asuintaloja, terveysasema sekä päiväkoti. Alueen vehreään pohjoisosaan on tarkoitus rakentaa uudisrakennus, jossa tarjotaan lapsia ja nuoria palvelevaa psykiatrista hoitoa. Kolmas, alueen itäosaan suunniteltu uudisrakennus, osoitetaan myös psykiatrisen hoidon käyttöön.

Tontin pohjoisosien arvokkaat 1920–30-lukujen vaihteen sairaalarakennukset ja 1950-luvun entinen tuberkuloositoimisto peruskorjataan. Sairaalarakennukset muutetaan poliklinikkakäyttöön sekä hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen tiloiksi. Sairaalapuutarha kunnostetaan.

Laakson yhteissairaala tarjoaa hoitoa psykiatrisiin ja elimellisiin sairauksiin. Sairaalaan tulee tilat HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle sairaalahoidolle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja puolelle Helsingin sairaalan osastoista. Lisäksi tulee tiloja sairaalatoimintoja tukeville poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.

Tilat, jotka uusi Laakson yhteissairaala korvaa, sijaitsevat hajallaan. Ne ovat huonossa kunnossa, eikä niitä saa pelkästään korjaamalla vastaamaan nykyaikaisen hoitotyön eikä esimerkiksi potilaiden yksityisyyden tarpeisiin.

Laakson yhteissairaalan tiloja on suunniteltu yhteistyössä sairaalan henkilökunnan sekä potilaiden ja asiakkaiden edustajien kanssa. Hanke on saanut 2021 Mielen avain -tunnustuspalkinnon ansiokkaasta toiminnasta kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden edistämisessä.

Laakson yhteissairaalaa tarvitaan nopeasti

Sairaalan rakennushanke ajoittuu tämänhetkisen aikataulun mukaan vuosille 2022–2030. Rakennushankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi.

Toteutuksen suunnittelussa on pyritty nopeuttamaan työmaavaihetta ja siten vähentämään alueen asukkaille väistämättä aiheutuvaa häiriötä. Lisäksi asukkaita huomioidaan ohjaamalla työmaaliikenne kulkemaan pääosin Laakson kentän kautta. Rakentamisesta viestitään tarkemmin sitä mukaa, kun aikataulut ja työn laajuus vahvistuvat.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.