Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa vesihuoltoverkoston Pitäjänmäen, Marttilan ja osittain Reimarlan alueella Helsingissä vuosina 2021 – 2024. Samalla saneerataan yli 20 vuotta vanhat tonttivesijohdot ja -viemärit runkoverkosta kiinteistön rajalle asti. Urakka toteutetaan hyödyntäen uutta toimintamallia, jossa tavoitteena on saada alueen vesihuoltoverkosto kerralla kuntoon.

Toimintamalli sisältää kiinteistöjen omistajille tai haltijoille kustannuksia alentavia kannustimia, jolloin kiinteistön tonttijohtojen ja -viemärien saneeraaminen on edullisempaa urakan aikana. Tonttijohtoja ovat kiinteistön rakennusten ja HSY:n runkoverkoston välillä olevat vesijohdot ja jätevesiviemärit sekä sade-, sulamis-, ja salaojavesiä keräävät hulevesiviemärit. Vesihuoltoverkoston saneeraus vähentää veden laatuongelmia sekä vuotoja ja tukoksia.

Vesihuoltoverkoston saneerauksen toteuttaa Terrawise Oy, jonka HSY:n hallitus valitsi urakoitsijaksi 11.12.2020.

– Tavoitteenamme on urakoitsijan kanssa saneerata alueen vesihuoltoverkosto siten, että se saadaan kerralla kuntoon. Toivomme, että rahallinen kannustimemme innostaa asukkaita kiinteistöjen vesijohtojen ja viemäreiden uusimiseen, sanoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

– Saneeraamme kaikki yli 20 vuotta vanhat tonttijohdot kiinteistön rajalle asti. Tästä syntyvä kustannus omistajalle on enimmillään 4 000 euroa kunkin liittymäkaivannon osalta riippuen putkien iästä. Omistaja saa tämän työn ilmaiseksi, jos hän saneeraa omat tonttijohtonsa kiinteistön rajalta rakennukselle urakan yhteydessä Inkinen jatkaa.

Alueellisen saneerauksen toimintamallilla myös tonttijohdot kuntoon

HSY testaa Pitäjänmäki Marttilan vesihuoltohankkeessa uutta toimintamallia, jossa on neljä keskeistä tavoitetta:

  1. saada koko määritellyn alueen vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostot kerralla kuntoon
  2. tarjota kiinteistöjen omistajille edullinen tapa saneerata tonttijohdot myös oman kiinteistön alueella urakan yhteydessä
  3. urakoitsija vastaa saneerattavien tonttijohtojen liittämisestä uuteen verkostoon yhteistyössä HSY:n kanssa
  4. viestintä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä urakoitsijan kanssa siten, että asukkaille viestitään monikanavaisesti.

Huonokuntoiset putket ovat riski kiinteistön omistajalle

Tonttivesijohtojen ja tonttiviemäreiden käyttöikä on yleensä 40–50 vuotta käytetyistä materiaaleista, rakennustavasta ja maaperästä riippuen. Pitäjänmäen, Marttilan ja Reimarlan alueella on vesijohtoa noin 11 km sekä jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostoa noin 10 km. Vesihuollon asiakasliittymiä alueella on noin 350 kpl.

– Pitäjänmäen Marttilan alueen vesijohdot ovat pääosin 1950-, 60- ja 70-luvuilla rakennettua vanhaa vuotoherkkää valurautaa, jotka ovat saneeraus- ja kehittämistarpeessa, kertoo yksikön päällikkö Ilpo Korhonen.

Tonttijohtojen rikkoutuessa tai tukkeutuessa vettä saattaa valua oman tai naapurikiinteistön kellariin ja perustuksiin. Vahingot saattavat olla omistajalle hyvinkin mittavia. Pitäjänmäen Marttilan vesihuoltoverkoston saneerausurakan yhteydessä kiinteistön omistaja voi pyytää tarjouksen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneerauksesta Terrawise Oy:ltä.

Lähde: STT Info


Muuta luettavaa muualta

Somemarkkinointi – tavoita asiakkaasi sosiaalisessa mediassa

Somemarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa asiakkaat sosiaalisen median kanavissa. Somemarkkinoinnin avulla yritykset voivat lisätä brändin näkyvyyttä, luoda vuorovaikutteista sisältöä ja tavoittaa uusia asiakkaita. Somemarkkinoinnin avulla voidaan myös rakentaa yhteisöllisyyttä ja asiakassuhteita. Somemarkkinointi tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen, mutta menestyminen vaatii kohderyhmän tuntemusta ja jatkuvaa sitoutumista. Kun somemarkkinointi on toteutettu oikein, se voi tuoda merkittäviä tuloksia ja kasvattaa yrityksen myyntiä ja brändin arvoa.

Natiiviartikkelit – tehokas keino markkinointiin

Natiiviartikkelit ovat mainonnan muoto, joka on suunniteltu sulautumaan saumattomasti ympäröivän sisällön joukkoon. Natiiviartikkeli on tehokas tapa tavoittaa uusia asiakkaita ja jakaa tietoa tuotteista ja palveluista. Natiiviartikkelit ovat yleensä informatiivisia ja mielenkiintoisia tekstejä, jotka ovat hyödyllisiä lukijalle. Niiden tarkoituksena on houkutella lukija tutustumaan yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin. Natiiviartikkeleita voidaan käyttää eri kanavissa, kuten verkkolehdissä ja sosiaalisessa mediassa, ja ne ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi markkinoinnin välineiksi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.