Välitysalan vaatimaton ja yksipuolinen koulutus ei ole tuottanut tarpeeksi osaavia välittäjiä uudiskohteiden myyntiin. Uudiskohteiden myynnin haasteena on ollut, ettei rakennuttajien ja uuden asunnon ostajien palvelemiseen valmistavaa riittävän haastavaa koulutusta ole ollut saatavilla, joten uudiskohdeprosessin oikeasti hallitsevien välittäjien määrä on jäänyt vähäiseksi. Rakennuttajat ovat joutuneet paikkaamaan tätä puutetta perustamalla omia myyntiorganisaatioita ja kouluttamaan itse osaajat omaan käyttöönsä.

RE/MAXin kehittämässä Uudiskohdemestariohjelmassa tutkinnonsuorittajat käyvät perusteellisesti läpi uudisasuntokauppaan liittyvän juridiikan ja rakennusliikkeen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät yksityiskohdat. Valmennuksen tavoitteena on, että tutkinnonsuorittaja osaa selvittää rakennuspaikan mahdollisuudet, tehdä itsenäisesti hankesuunnitelman ja toimeksiannon rakennusliikkeen kanssa. Näiden lisäksi valmennusohjelmaan kuuluu uudiskohteen markkinoinnin ja myynnin prosessin (rs-kaupan ja valmiin uuden asunnon kaupan) hallinta – juridiikan lisäksi.

RE/MAXin mielestä uudiskohteita välittävän kiinteistönvälittäjän tulee perusjuridiikan lisäksi hallita mm. rakennuspaikan jalostamiseen liittyviä asioita, rakennuttajan organisaation toimintaa, rakennustyömaan turvallisuuskäytäntöjä sekä uuden asunnon ostajan vanhan asunnon myynnin järjestämiseen liittyviä käytänteitä. Jo pelkästään rakennustyömaan turvallisuuskäytäntöihin ja roolituksiin perehtyminen tuo merkittäviä parannuksia turvalliseen yhteistoimintaan ostajan, kiinteistönvälittäjän ja rakennuttajan välillä.

RE/MAXin valmennusohjelma loi kiinteistönvälitysalalle uuden osaamistasovaatimuksen

Uudiskohdemestarin valmennusohjelman osaamiskriteerit perustuvat Opetushallituksen Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon vaatimuksiin sekä koulutuksen yhteistyökumppanina olleen Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen (Kiinko) valmennusohjelmiin, joita on tarkennettu RE/MAXin kanssa yhteistyössä. Tutkinnonsuorittajat suorittivat yli puoli vuotta kestäneen koulutuksen, jossa oli runsaasti lähiopetuspäiviä, työssäoppimisjaksoja, käytännön harjoitteita sekä lopputyön tekeminen aihealueelta.

Tästä valmennusohjelmasta saatuja kokemuksia on hyödynnetty tulevan Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon osan ”Uudiskohteen välitysprosessin hallinta” suunnittelussa. RE/MAXin edustajat olivat vahvasti mukana Opetushallituksen työryhmässä suunnittelemassa tätä uutta tutkintoa alalle. Uuden tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2019 ja ne vastaavat vaatimustasoltaan lähes RE/MAXin Uudiskohdemestarivalmennusta, jonka tutkintoperusteisiin kuuluu lisäksi lopputyön tekeminen aihealueelta.

RE/MAX on kansainvälinen ketju, joten uudet uudiskohdemestarit saavat käyttää myös tutkinnon kansainvälistä titteliä New Home Specialist (NHS). Kyseessä on jo toinen RE/MAXin järjestämä Uudiskohdemestarivalmennus. Edelliseltä kurssilta valmistui 17 uudiskohdemestaria, joten lähes 10% RE/MAXin välittäjistä on jo suorittanut tämän vaativan erikoistutkinnon.

Valmistuneet RE/MAX Uudiskohdemestarit 24.8.2018 ja heidän lopputöidensä aiheet ovat:

Almila Tuuli, Helsinki

Kiinteistön kehittämisen ja rakentamisen mahdollisuuksien selvittäminen (Case Westend)

Balk Mika, Vantaa

Ullakko- ja lisärakentaminen

Bruun Janne, Helsinki

Uudiskohteen rakentamis- ja myyntiprosessi maanhankinnasta asuntojen myyntiin asti

Hankola Minna, Lohja

Uudiskohteen ennakkomarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus ja siirtyminen kauppavaiheeseen

Hiltula Lotta, Vantaa

Ennakkomarkkinointi ja rakentamisvaihe – keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö

Högström Johan, Porvoo

Ostajan uudiskohdeopas

Juntunen Kyösti, Espoo

Työturvallisuus rakentamisvaiheen aikana ja perehdyttämismalli RE/MAXille

Kalavaara Riina, Helsinki

Uudiskohteen markkinointi – teoria ja käytännön tehtävät välitysliikkeessä

Karjalainen Risto, Espoo

Työturvallisuus rakentamisvaiheen aikana ja perehdyttämismalli RE/MAXille

Kauhanen Marjo, Oulu

Rakennuspaikan mahdollisuuksien selvittäminen – Case Pateniemenranta

Korjus Kati, Espoo

Uudiskohde: Ostajan, rakentajan ja välittäjän yhteinen projekti

Laitinen Hanne, Lappeenranta

Uudiskohdeprojektin hoitaminen ”Pallon Poika potkaistiin maaliin!”

Lehtikangas Hanna, Mäntsälä

Asiakastyytyväisyys uudiskohteen ostamisen jälkeen

Mazhar Aida, Helsinki

Siirtosopimus – Uudenlaista sijoitustoimintaa. Case Multahaankuja 5

Mustonen Johanna, Vantaa

Ennakkomarkkinointi ja rakentamisvaihe – keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö

Pajunen Tiina, Lahti

Huoneiston tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutos

Ristoja Tony, Kerava

Uudiskohteen hinnoittelu – pienet ja keskisuuret rakentajat

Turkki Mikael, Helsinki

Uudiskohteen myynti ja markkinointi RE/MAX Casa Altossa

Vähämäki Jari, Kerava              

Kerava 2020 – uudiskohteiden markkinat. Kyselytutkimus.

Öberg Henrik, Helsinki

Täydennysrakentaminen asuinalueen uudistajana. Case Myllypuro.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.