Reilut kaksi vuotta kestänyt Hämeentien katuremontti on saatu valmiiksi. Valmiilla Hämeentiellä liikenteen aiheuttama melu on vähentynyt, joukkoliikenne sujuu nopeammin ja kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulku on aiempaa turvallisempaa. Urakan aikainen aktiivinen viestintä sai runsaasti kiitosta.

Hämeentie uudistettiin Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi. Raitioliikenne kulkee uusilla kiskoilla, ja vesihuolto ja viemäröinti on uudistettu nykypäiväisiksi.

Uudistus on nopeuttanut joukkoliikenteen kulkua Hämeentiellä ja selkeyttänyt liikennettä. Lisäksi kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuus on parantunut, kun moottoriajoneuvot, kävelijät ja pyöräilijät on erotettu toisistaan. Myös autoliikenteen aiheuttama melu on vähentynyt.

Vaikka tärkein etappi eli ratikkaliikenteen paluu Kurvin ja Hakaniemen välille saavutettiin jo viime vuoden joulukuussa, osa viimeistelytöistä saatiin talvitauon jälkeen valmiiksi kesällä. Viimeisinä valmistuivat urakka-alueeseen kuuluneet sivukadut, kuten Haapaniemenkatu ja Viides linja.

Heinäkuussa korjataan vielä viimeisiä pieniä puutteita.

Hämeentie vaativa kohde

Hämeentien uudistus oli tähän saakka mittavin katuremontti Helsingin kantakaupungissa, ja muun muassa työmaan läpi kulkevan, vilkkaan joukkoliikenteen vuoksi erittäin haastava kohde. Työ eteni oletettua hitaammin, sillä tiedot kadunalaisesta vanhasta kunnallistekniikasta olivat puutteellisia. Oli osittain arvoitus, mitä montuista löytyy. Myös louhittavaa kalliota oli oletettua enemmän. Kaikkiaan urakkasuunnitelmiin tuli yli 600 poikkeamaa.

Viestintä sai kiitosta

Pitkä urakka-aika on vaatinut Hämeentien varressa asuvilta sitkeyttä, mutta Helsingin kaupunkiympäristön ja urakoitsija Destian yhteinen aktiivinen viestintä on saanut runsaasti positiivista palautetta kaupunkilaisilta.

”Palautteen mukaan näyttää siltä, että Hämeentien uudistuksen viestintä on onnistunut siinä, mitä tavoittelimmekin eli helpottamaan ihmisten arkea ja auttanut kestämään työmaan aiheuttamia melu- ja muita haittoja”, sanoo kaupunkiympäristön toimialan viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki.

”Tiivis yhteistyö työmaaorganisaatiomme kesken on ollut keskeinen onnistumisen kulmakivi viestinnässä ja sidosryhmäyhteistyössä”, sanoo Destian viestintävastaava Heidi Kekäläinen.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.