Monilla on kiinteistönvälittäjän työstä ja velvollisuuksista väärä kuva. Työhön liittyy suuri vastuu ja paljon selvitettäviä asioita, mutta onneksi osan tarkistuksista pystyy jo automatisoimaan.


”Eihän se välittäjä tee muuta kuin seisoo siellä näytöillä ja tekee kauppakirjat” – vai tekeekö sittenkin aika paljon enemmän?

Tosiasiassa välittäjän tulee hallita paljon muutakin kuin asunnon ulospäin näkyvä myyntityö. Ihan äkkiä ei monta ammattiryhmää tule mieleen, jolta vaadittaisiin niin laajaa eri lainsäädännön osa-alueiden tuntemusta kuin perus kiinteistönvälittäjän ammattitaitoon kuuluu.

Välittäjän selonotto- ja huolellisuusvelvollisuus on täytetty vasta, kun kaikki asuntokauppaan liittyvät lait ja asetukset on otettu huomioon. Välittäjän tulee hallita mm. asunto-osakeyhtiölaki ja maakaari, joiden lisäksi on erikseen laki välitysliikkeistä ja laki itse välitystoiminnasta, on markkinointiasetukset, kuluttajansuojat, vuokraukseen omat lait jne…
Ja sitten on tärkeä, mutta asiakkaan mielestä usein merkityksetön laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä, joka 07/2017 uudistui ja toi mukanaan lisävelvollisuuksia kiinteistönvälittäjälle koskien mm. asiakkaan tuntemista. Enää ei riitä, että tarkistaa asiakkaansa henkilöllisyyden eli tunnistaa hänet. Nyt tulee myös tietää, onko henkilö mahdollisesti poliittisesti vaikutusvaltainen (PEP) tai tällaisen henkilön lähisukulainen tai onko hän kansainvälisillä pakotelistoilla (mikä ihmeen pakotelista?*) tai vaikkapa keskusrikospoliisin listoilla. Ja jos myyjänä sattuu olemaan yritys, ei riitä että tarkistaa yrityksen taustoja, vaan vielä täytyy selvittää henkilöt yrityksen takana. Kuka siellä on ns. tosiasiallinen edunsaaja ja onko hän mahdollisesti ”PEP”.
Erään välittäjän sanoin ”on niin paljon lippua ja lappua, että hyvä kuin salkkuun mahtuu”. Välittäjälle positiivinen asiakaskokemus on elinehto ja asiakassuhteen jatkumisen edellytys, eikä kukaan halua vaarantaa sitä tekemällä yhteistyön aloittamista liian vaikeaksi. Kuitenkin kaikki tarkistukset on tehtävä.

Asuntokaupassa puhutaan suurista summista, ja jos nämä lakiin kirjatut vaatimukset jäävät täyttämättä, voivat mahdolliset rahalliset korvausvaatimukset välittäjälle olla todella suuret – niin suuret että pienemmän firman talous on äkkiä päälaellaan.

Me Asiakastiedossa tunnemme myös välittäjien haasteet ja ymmärrämme asiakaskokemuksen merkityksen. Siksi kehitämme palveluamme koko ajan vastaamaan lainsäädännön haasteisiin ja helpottamaan myös välittäjän työtä. Esimerkiksi edellä kuvatut tosiasiallisen edunsaajan sekä PEP- ja pakotelistatarkistukset voi toteuttaa myös automaattisesti, jolloin tungettelevilla kysymyksillä ei tarvitse vaivata asiakasta ja samalla syntyy pitävä dokumentaatio siitä, että vaaditut tarkistukset on tehty. Näin kiinteistönvälittäjä voi keskittyä siihen, mistä asuntokaupassa todella on kyse: asiakkaalle mahdollisesti elämän suurimman kaupan onnistumisesta!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.