Viime vuodet teknologiaa seurannut on varmasti huomannut sen, että kehityksen vauhti on ollut todella nopeaa. Olemme siirtyneet aikaan, jolloin yhä useammat asiat ovat ”älykkäitä”. Älypuhelimet ovat jo vanha juttu, nyt puhutaan älykodeista ja jopa älykaupungeista. Mistä oikein on kysymys ja miten tärkeää roolia julkiset WiFi-verkot näyttelevät älykaupunkien menestyksessä?

Teknologia muuttaa tuttuja sektoreita

Tuskin on mitään yhteiskunnan sektoria, mihin teknologian nopea kehittyminen ei olisi vaikuttanut. Viestintä on luultavasti se ala, joka on kokenut kaikkein suurimman muutoksen, sillä kommunikaatio on muuttunut melkoisesti viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tiedonhaku on helpottunut uskomattomalla tavalla ja meillä on periaatteessa käytössämme melkeinpä rajaton määrä tietoa.

Lisäksi igaming -sektori on yksi merkittävän muutoksen kokeneista aloista. Se on kasvanut viime aikoina huomattavasti, mikä näkyy Mr Green -nettikasinon kaltaisten sivujen kasvaneena määränä. Nettikasinot ovat pyrkineet hyödyntämään parantuneita nettiyhteyksiä sekä muuta teknologiaa ja tarjoavat asiakkailleen esimerkiksi live-kasinoa, joka on askel kohti entistä autenttisempaa kasinokokemusta. Tämän mahdollistaa nopea ja vakaa internetyhteys, jonka uskotaan olevan keskeisessä roolissa myös älykaupunkien tulevaisuudessa.

Mikä on älykaupunki?

Monelle ei termi älykaupunki ole vielä tuttu, joten käydään kyseinen termi läpi. Lyhyesti sanottuna tulevaisuuden älykaupungin on määrä vähentää omistamisen tarvetta ja mahdollistaa uudenlaisia palveluita. Digitaalisten palveluiden avulla on tarkoitus tehdä kaupungissa elämisestä sujuvaa. Älykaupungin konsepti pohjaa tiedon keräämiseen sekä jakamiseen. Tulevaisuuden skenaarioissa ihmiset myös omistavat vähemmän ja elämä pohjaa enemmän jakamistalouteen. Skenaarioon kuuluu myös se, että yhä harvemmalla on enää käytössä omaa autoa, vaan itsestään ohjaavat autot, autopoolit tekevät auton omistamisesta turhaa.

Yhdeksi älykaupungin tärkeimmistä ominaisuuksista on nostettu kaupungin toimintoihin liitetty avoimen tiedon jakaminen. Mahdollisuus osallistua ja kehittää palveluita sekä palvelualustoja perustuu tähän ja näiden avulla on tarkoitus tehdä kaupungista kaikille parempi paikka elää. Ihanteellisessa tapauksessa tiedon keräys tai jako ei olisi yksisuuntaista, vaan se olisi yhteistyötä kaupungin ja kaupunkilaisten välillä. Avoin tieto olisi tässä skenaariossa kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Esimerkiksi tällaisesta avoimesta tiedosta on nostettu bussiliikenne, jonka lisäpalveluiden kehittämiseen kaupunkilaiset pystyisivät osallistumaan. Älykaupunkien avulla on tarkoitus pyrkiä resurssien entistä tehokkaampaan käyttöön digitaalisten palveluiden avulla.

Avoin data on tärkeää älykaupungeissa

Avointa dataa voidaan jakaa vaikkapa julkisesta liikenteestä tai ilmanlaadusta, kunhan se ei paljasta yksilöllisiä tietoja ihmisestä. Suomeen sopiva sovellus on esimerkiksi lumitilanteen seuraaminen kaupungeissa kunnossapitolaitteiden sensorien avulla. Kaupungit puolestaan voivat jakaa avointa dataa myös vaikkapa kaupunkipyöristä, ja mobiilipalvelun avulla on mahdollista saada selville, missä sijaitsee lähin saatavilla oleva pyörä. Voimme kuvitella, että eri sensorien avulla kaupunkilaiset saavat tulevaisuudessa tietoa myös esimerkiksi katuremonteista. Lisäksi mm. koneiden ja työkalujen paikantamiseen voisi varmasti kehittää jonkinlaisen sovelluksen tulevaisuuden älykaupungissa.

Dataa siis liikkuu valtavia määriä ja tähän haasteeseen vastaamaan on tullut 5G eli viidennen sukupolven mobiili tiedonsiirtojärjestelmä. Se tarjoaa paljon enemmän kapasiteettia ja mahdollistaa juuri erilaisten sensorien hyödyntämisen älykaupungeissa. Entä olisiko julkinen WiFi-verkko järkevä ratkaisu älykaupunkiin?

Julkinen WiFi ja älykaupunki – lyömätön yhdistelmä?

Lyhyesti sanottuna julkinen WiFi tarjoaa paljon mahdollisuuksia älykaupungille, joten siihen olisi syytä tarttua. Ensimmäinen hyöty on ilmeinen: julkinen WiFi tarjoaa pääsyn siihen niille, jotka muuten jäisivät sen ulkopuolelle. Voidaan pohtia, että miten tasa-arvoinen älykaupunki olisi, mikäli kaikilla asukkailla ei olisi pääsyä valtavaan tietomäärään, johon WiFi:n avulla on mahdollista päästä käsiksi. Ilmainen WiFi esimerkiksi kirjastoon, kouluihin ja vaikka kaupungintalolle auttaisi entistä useampaa pääsemään tiedon valtatielle.

Toisekseen, julkinen WiFi on hyväksi myös turismille. Sen avulla turistit pystyvät liikkumaan kaupungilla paremmin, kiitos mahdollisuuden tarkistaa julkisen liikenteen aikatauluja, suuntatietoja, infoa historiallisista turistikohteista ja niin edelleen. Tulevaisuuden kaupungin ei sovi unohtaa myöskään turismia.

Kolmanneksi, julkinen WiFi on kätevä tapa kaupungille pitää yhteyttä asukkaisiin. Sen avulla voidaan esimerkiksi järjestää asiat niin, että kaupunkilaisten yhteystiedot keräämällä voidaan heihin olla yhteydessä, kun on jotain tärkeää tiedotettavaa. Esimerkiksi tällaisista asioista voidaan mainita vaikkapa uutiskirjeet, jotka kertovat tulevista tietöistä, jotka vaikuttavat liikenteeseen. Lisäksi voidaan lähettää asukkaille tieto vaikkapa kaupungin ilmanlaadusta.

Julkisella WiFi:llä on siis monia etuja ja mainitsimme tässä vain muutaman. Tulevaisuuden kaupunkien kannattaa ehdottomasti panostaa hyviin julkisiin tietoliikenneyhteyksiin, jotta mahdollisimman monet pääsevät osalliseksi älykaupungin potentiaalista.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.