RPT Byggfaktan vuoden 2022 kolmatta neljännestä koskeva rakentamisaloitusten raportti on julkaistu. Raporttiin kerättyjen tietojen mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä aloitetaan rakennushankkeita 4,3 miljardin euron arvosta. Se on 13 % enemmän kuin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Korjausrakentamisen alkavien hankkeiden arvo nousee 4 % ja uudisrakentamisen 14 %. Hankkeiden määrässä laskettuna korjausrakentaminen laskee 8 % ja uudisrakentaminen 11 %.  

Aloitusten arvo nousee sekä julkisella (+16 %) että yksityisellä (+10 %) sektorilla. Molemmissa aloitusten määrä laskee yli 10 % verrattuna vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen.

Maakunnittain laskettuna rakentamisen aloitusten arvo nousee seitsemässä ja laskee 11 maakunnassa verrattuna vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen.

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä rakentamisen aloitusten arvo kasvaa Keski-Pohjanmaalla (+11 882 %), Pohjois-Karjalassa (+138 %), Uudellamaalla (+74 %), Päijät-Hämeessä (+58 %), Pohjois-Pohjanmaalla (+47 %), Varsinais-Suomessa (+27 %) ja Pohjois-Savossa (+12 %).

Rakentamisen aloitusten arvo pienenee Kanta-Hämeessä (–95 %), Kymenlaaksossa (–76%), Etelä-Pohjanmaalla (–69 %), Etelä-Savossa (–64 %), Etelä-Karjalassa (–59 %), Keski-Suomessa (–53 %), Kainuussa (–52 %), Pirkanmaalla (–46 %), Lapissa (–32 %), Satakunnassa (–5 %) ja Pohjanmaalla (–1 %).

Rakentamisen kokonaisvolyymiltaan pienissä maakunnissa suuriin muutosprosentteihin on yleensä syynä yhden suuren rakennushankkeen alkaminen tällä vuosineljänneksellä tai vuotta aiemmin. Keski-Pohjanmaan huiman kasvuprosentin selittää Keliberin litiumkaivoksen rakentamisen aloittaminen Kokkolassa.  

Vuoden 2022 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on rakennusaloitusten arvossa jääty jälkeen noin 2 miljardia euroa verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Talouden epävarmuus sekä materiaali- ja työvoimahankaluudet ovat siirtäneet hankkeiden aloittamisia.  

– RPT Byggfaktan keräämien tietojen mukaan on kuitenkin todennäköistä, että vuoden 2022 jälkimmäinen puolisko on alkavien rakennushankkeiden arvolla mitattuna vuoden 2021 vastaavaa jaksoa vahvempi, RPT Byggfakta Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Seppälä sanoo.

– Markkinoilla oli nähtävissä ensimmäisen vuosipuoliskon lopuksi jo tasaantumista rakentamiseen vaikuttavissa muuttujissa, jotka kuluvan vuoden aikana ovat olleet melkoisessa turbulenssissa. Energian hinta jatkaa kuitenkin korkealla, ja sillä on luonnollisesti vaikutus kylmenevän syksyn markkinatilanteeseen, Seppälä toteaa. RPT Byggfakta Oy julkaisee rakentamisen aloituksia koskevan raporttinsa neljä kertaa vuodessa.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.