Haagassa Orapihlajatien ympäristössä alkaa elokuun puolivälissä urakka, jossa peruskorjataan kolmea katua ja uudistetaan jalankulku- ja pyöräväylää sekä kahta puistoa. Urakassa muun muassa parannetaan kunnallistekniikkaa sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksiä. Työ valmistuu arviolta syyskuussa 2023.

Urakka alkaa 15. elokuuta radanvarren pyörätien eli Pitäjänmäen baanan uudistamisella.

Työmaa-alueet ja vaikutukset liikenteeseen:

  • Pitäjänmäen baanaa levennetään ja sen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie muutetaan erotelluiksi. Samalla uusitaan hulevesiviemäri ja valaistus. Uudistettavan baanan osuus sijoittuu junaradan vierelle Eliel Saarisen tieltä noin 600 metriä Pitäjänmäen suuntaan, Huopalahden risteyssillan kohdalle.

    Baanan jalankulku ja pyöräliikenne ohjataan työalueen ohi Eliel Saarisen tien alikulun ja Riistavuorenpuiston kautta.
  • Orapihlajatien pohjoisosan, Aino Ackten tien eteläpään sekä Orapihlajapolun saneeraus alkaa arviolta syyskuussa. Saneerauksessa uusitaan vesijohto, viemärit, katuvalot, sähkö- ja tietoliikenneputkitukset, reunakivet sekä asfaltit.

    Orapihlajatie joudutaan mahdollisesti katkaisemaan työn aikana, jolloin kiertotie on Paatsamatien kautta. Kaikille tonteille säilyy kulku koko työn ajan.
  • Runar Schildtin puiston eteläpäähän rakennetaan uusi porrasyhteys radan varren reitille sekä hulevesien tulva-allas. Puiston läpi rakennetaan myös kivituhkainen raitti. Tämän vuoksi puistossa joudutaan kaatamaan jonkin verran nuorta puustoa. Reitin vierelle tulee niittyalueet.
  • Orapihlajatien puistikkoon rakennetaan pieni niittyalue ja istutetaan pensaikkoa.

Väliaikaiset reitit merkitään selkeästi maastoon. Työ ei vaikuta julkisen liikenteen reitteihin tai pysäkkeihin.

Urakkaan sisältyy louhintaa sekä väliaikaisen teräsponttiseinän rakentamista, jotka aiheuttavat melua. Meluavat työt tehdään arkisin kello 7 ja 18 välillä. Alle 10 metrin etäisyydellä asuinrakennuksista meluavia töitä tehdään vain arkisin maanantaista perjantaihin kello 8 ja 17 välillä.

Urakoitsijana toimii GRK Infra Oyj.

Lähteet: Helsingin kaupunki & STT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.