Sisäilma puhuttaa, mutta usein asiaan kiinnitetään huomiota vasta kun ongelmia on jo ilmennyt. Sisäilman laatua kannattaisi kuitenkin seurata jatkuvasti ja tehdä parannuksia toimintatapoihin jo ennen kuin ongelmia ilmenee. Sisäilman laatuun voi vaikuttaa mm. kiinnittämällä huomiota siivousmenetelmiin ja käytettäviin puhdistusaineisiin. Puhdistus- ja hoitoaineista kannattaa valita aina kun mahdollista hajusteettomat ja liuotteettomat puhdistusaineet. Myös Joutsenmerkin tai Allergia-, Astma- ja Iholiiton tunnuksen saaneita tuotteita kannattaa suosia unohtamatta siivouksen suorittavan henkilön asianmukaista suojausta.

Siivousmenetelmät ovat kehittyneet ja puhdistusaineiden käyttö on vähentynyt

Eri siivousmenetelmiä käyttämällä voidaan päästä toivottuun lopputulokseen tehokkaammin ja sisäilmaystävällisemmin. Koneellisia menetelmiä kannattaa suosia aina kun sen on mahdollista, sillä ne ovat käsimenetelmiä tehokkaampia ja niitä käytettäessä puhdistusaineliuos sekä sen irrottama lika imetään takaisin koneeseen, pois sisäilmasta. Käsimenetelmissä tulisi suosia mikrokuituisia työvälineitä ja menetelmänä nihkeä- tai kosteapyyhintää. Kosteapyyhintä irrottaa kiinnittyneen lian, nihkeäpyyhinnässä pinta ei jää kosteaksi vaan lika imeytetään siivousvälineeseen.

Oikea annostelu avainasemassa puhtausaineiden käytössä

Puhdistus- ja hoitoaineet ovat tärkeä osa hyvää ylläpitosiivousta. Kun ylläpitosiivous tehdään hyvin, ei lika pääse pinttymään pintoihin ja perussiivouksien tarve vähenee. Puhdistusaineiden käytössä keskeistä on oikeanlaisen aineen valinnan lisäksi oikea annostelu. Yliannostelun estoon voi apuna käyttää annostelupumppuja tai annostelulaitteita. Hyvä ylläpitosiivous takaa tilojen turvallisuuden, viihtyisyyden ja pintamateriaalien säilymisen hyvässä kunnossa.

Työterveyslaitos ja THL ovat ottaneet omassa kirjoituksessaan kantaa toksisuustesteihin ja niiden käytöstä sisäilman terveysriskien arvioinnissa. Sisäilmasto-ongelmien kokonaisvaltaiseen selvittämiseen ja ratkaisemiseen on olemassa hyväksi havaittuja ja paljon testattuja menetelmiä ja toimintatapoja. Kannanoton ja lisätietoja aiheesta voi lukea täältä.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.