Uudenmaan ELY-keskus teettää tänä vuonna noin 15 miljoonalla euroja siltojen korjaus- ja uusimistöitä Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Siltojen korjauksiin ja uusimisiin käytettävissä oleva rahoitus on suurin piirtein samalla tasolla kuin kahtena edellisvuonna. Lisäksi korjataan ja levennetään joitakin siltoja yhteistyössä kuntien kanssa.

Merkittävimpiä kohteita Uudellamaalla ovat Pirkkolantien risteyssiltojen korjaustyöt Helsingissä, Ilmailutien risteyssillan korjaaminen Vantaalla, Saksalan ylikulkusillan uusiminen ja Suomenkylän sillan korjaaminen Porvoossa. Kanta-Hämeessä korjataan mm. Koenjoen silta Humppilassa, Pellilän risteyssilta Jokioisilla ja Lehdesmäen silta Hämeenlinnassa. Loppuvuodesta aloitetaan myös Vanajan sillan uusimistyöt Hämeenlinnassa. Päijät-Hämeessä korjataan Pippurin silta Padasjoella, Myllypohjan ja Halmeen risteyssillat Lahdessa sekä Kukonkoivun risteyssilta Hollolassa. Loppuvuodesta aloitetaan myös Meijerin sillan uusimistyöt Hollolassa.


Yhteensä korjattavia tai uusittavia siltoja on 21. Niistä Uudellamaalla on 11, Kanta-Hämeessä 5 ja Päijät-Hämeessä 5.


Siltatyöt haittaavat liikennettä ja työmaiden kohdalla liikenne ohjataan yhdelle tai kahdelle kavennetulle kaistalle. Joissakin kohteissa liikenne ohjataan kiertoreitille.


Lisäksi ELY-keskus teettää pienempiä vauriokorjauksia tarpeen mukaan sekä korjaa teräsputkisiltoja. Näiden korjausten aikana liikenne pääsee kulkemaan sillalla, vaikka muutamien minuuttien viivästystä voi tulla. Lisäksi ELY-keskus uusii teräsputkisiltoja. Teräsputkisiltojen uusimisten ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle enintään viiden vuorokauden ajaksi.


Alueella on paljon 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja vilkasliikenteisiä teitä, joiden sillat ovat tulleet peruskorjausikään. Niiden korjaaminen on vaativaa, koska liikennemäärät ovat suuria. Joissakin tapauksissa silta on uusittava kantavuuspuutteista johtuen.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.