Kruunuvuorenrannan uusien katujen rakentaminen etenee seuraavaksi Haakoninlahdenkadun itäpuolelle.

Kruunuvuorenrannan uutta asuinaluetta rakennetaan entisen Laajasalon öljysataman paikalle ja ympäristöön. Lokakuussa alkavassa urakassa rakennetaan Pitkäluodonkatu, Varisluodonkatu, Kaivoskallionpolku, Stansvikinkallionpolku ja Stansvikinkallionkuja. Lisäksi rakennetaan osa Stansvikinkallionkadusta ja osa Stansvikin rantakadusta.

Kadunrakennusurakka aloitetaan Pitkäluodonkadun ja Varisluodonkadun alueelta, josta työ etenee pohjoiseen kohti Koirasaarentietä.

Urakasta ei aiheudu muutoksia julkisen liikenteen reitteihin tai ajoneuvoliikenteeseen. Urakan alkuvaiheessa tehdään puunkaato- ja louhintatöitä, joista voi aiheutua ympäristöön melua.

Stansvikinkallion asemakaava on osittain uudelleen arvioitavana

Nyt rakennettavat kadut palvelevat etenkin niin sanottujen keskuskorttelien ja Stansvikinkallion pohjoisosan tulevia asukkaita ja käyttäjiä. Kadut valmistuvat vuonna 2025. Ensimmäiset talonrakennustyöt niiden reunustamissa kortteleissa alkavat jo ensi vuonna.

Osa kadunrakennustöistä ulottuu Stansvikinkallion asemakaava-alueen pohjoisosaan, josta on varattu tontteja rakennuttajille noin 700 asunnon rakennuttamista varten. Muilta osin Stansvikinkallion asemakaava on parhaillaan uudelleenarvioitavana kaupunkistrategian mukaisesti.

Katutyöt perustuvat osaltaan kaupunginvaltuuston päätökseen, jonka mukaisesti alueen katujen toteutusta jatketaan niillä osuuksilla, jotka ovat välttämättömiä jo varattujen tonttien sekä Kruunuvuorenrannan kaupallisen keskuskorttelin, koulun, päiväkodin ja liikuntahallin toteutuksen kannalta.

Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen rakentaminen on hyvässä vauhdissa, ja se jatkuu arviolta vuoteen 2030 asti. Asuntojen, palveluiden ja puistojen lisäksi alueelle rakennetaan monipuolisia liikenneyhteyksiä. Kruunusillat-pikaraitiotieyhteyden valmistuttua matka Kruunuvuorenrannasta kantakaupunkiin taittuu raitiovaunulla 15 minuutissa.

Lähde: Helsingin kaupunki
Kuva: Helsingin kaupunki


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.